SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

ລະບົບອັດຕະໂນມັດ Batch Retort

  • ລະບົບອັດຕະໂນມັດ Batch Retort

    ລະບົບອັດຕະໂນມັດ Batch Retort

    ທ່າອ່ຽງໃນການປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກເຮືອ retort ຂະຫນາດນ້ອຍໄປຫາຫອຍຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ.ເຮືອທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫມາຍເຖິງກະຕ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດການດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.ກະຕ່າໃຫຍ່ພຽງແຕ່ໜາເກີນໄປ ແລະໜັກເກີນໄປສຳລັບຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໄດ້.