SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Retort Tray Base

  • Retort Tray Base

    Retort Tray Base

    ພື້ນຖາດລຸ່ມມີບົດບາດໃນການແບກຫາບລະຫວ່າງຖາດແລະລົດເຂັນ, ແລະຈະຖືກບັນຈຸເຂົ້າໄປໃນ retort ຮ່ວມກັບ stack trays ໃນເວລາທີ່ loading retort.