SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

ນັກບິນ Retort

  • ນັກບິນ Retort

    ນັກບິນ Retort

    The pilot retort is a multifunctional test sterilization retort, which can realize the sterilization method such as spray (ສີດນ້ໍາ, cascade, ສີດຂ້າງ), immersion ນ້ໍາ, ອາຍ, ພືດຫມູນວຽນ, ແລະອື່ນໆມັນຍັງສາມາດມີປະສົມປະສານຂອງວິທີການຂ້າເຊື້ອຫຼາຍປະການທີ່ເຫມາະສົມ. ສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຂອງຜູ້ຜະລິດອາຫານ, ສ້າງຂະບວນການຂ້າເຊື້ອສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ການວັດແທກມູນຄ່າ FO, ແລະຈໍາລອງສະພາບແວດລ້ອມການຂ້າເຊື້ອໃນການຜະລິດຕົວຈິງ.