SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

ຊັ້ນ

  • ຊັ້ນ

    ຊັ້ນ

    ການແບ່ງຊັ້ນມີບົດບາດຂອງຊ່ອງຫວ່າງໃນເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນຖືກໂຫລດເຂົ້າໄປໃນກະຕ່າ, ປະສິດທິຜົນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຈາກ friction ແລະຄວາມເສຍຫາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຕ່ລະຊັ້ນໃນຂະບວນການ stacking ແລະ sterilization.